Zielona strefa - KMP Lublin

Zielona strefa

Zielona strefa

ZIELONA STREFA

"Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem - skontaktuj się
z Policją.

Obsługa merytoryczna skrzynki: Wydział Prewencji KMP Lublin, tel. 81 535-57-17, tel. 81 535-50-42, fax. 81 535-50-44.

Nasz adres mailowy: zielonastrefa.kmplublin@lu.policja.gov.pl