Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

PROGRAM - " ODPAL MYŚLENIE NIE WCHODŹ W UZALEŻNIENIE"

       Program ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania dopalaczy. Odbiorcami tego programu jest młodzież klas VII szkół podstawowych, wygasających szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych, ich rodzice oraz nauczyciele.

       Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka - odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej polskich dziewcząt i chłopców wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę trudno natomiast temu zapobiegać. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

       Mając na uwadze powyższe piąta edycja projektu będzie   realizowana w okresie od 1 października 2018r do 15 grudnia 2019r., .obejmuje następujące działania :

  • Realizowanie przez Policjantów spotkań z nauczycielami przekazując im założenia projektu. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest zmotywowanie nauczycieli do wdrażania różnorodnych form pracy z uczniem i zorganizowanie spotkania z osobą, która pokarze młodym ludziom alternatywę dla narkotyków i dopalaczy.

  • Organizowanie debat przez uczniów pod opieką koordynatora szkolnego, w których będą uczestniczyć partnerzy projektu. Do rozmów z uczniami zasiądą policjant (dopalacze w aspekcie prawnym), lekarz, terapeuta (dopalacze w aspekcie zdrowotnym), osoba znana - redaktor, artysta, sportowiec (dopalacze w aspekcie społecznym).Debata powinna przebiegać zgodnie z załączonym scenariuszem.

  • Organizowanie spotkań dla rodziców uczniów objętych programem z przedstawicielami Policji i Sanepidu, którzy omówią zagadnienie uzależnień w oparciu o materiał poglądowy przygotowany przez młodzież do debaty.

         Zgloszenia do udziału w VI edycji Programu "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie" proszę przesyłać do 15 stycznia  2019 r. na adres  poczty Lotus: elzbieta.konowalek@lu.policja.gov.pl .

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Elżbietą Konowałek pracownikiem Wydziału Prewencji KMP w Lublinie pod nr tel.81- 535-53-30.

 

W piątej edycji programu biorą udział następujące szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej,

- Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie,

- Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie,

- Centrum Usług Szkoleniowych"LIDER" w Lublinie,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie.

 

W czwartej edycji programu udział wzięły następujące szkoły:

- Zespół Szkół nr 12 w Lublinie,

- Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie,

- Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie,

- Szkoła Podstawowa w Kalinówce,

- Zespół Szkół im. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie,

- Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej,

- Szkoła podstawowa w Bełżycach,

- Szkoła Podstawowa w Tuszowie,

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,

- Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 

W trzeciej edycji wzięły udział następujące szkoły :

- Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie,

- Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie,

- Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, 

- Szkoła Podstawowa w Przybysławicach

- Szkoła Podstawowa w Leścach,

- Szkoła Podstawowa w Jastkowie,

- Szkoła Podstawowa w Garbowie,

- Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli,

- Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,

- III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. 

 

W drugiej edycji projektu wzięły udział następujące szkoły :

- Specjalny Ośrodek Szjkolno - Wychowawczy  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej,

- Akademia Umiejętności w Lublinie,

- Zespół Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie,

- XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,

- IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,

- Zespół Chemicznych i Przemysłu Chemicznego w Lublinie,

-XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,

- III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,

- Publiczne Gimnazjum w Przybysławicach,

- Zespół Szkół w Niemcach

- Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.

 

W pierwszej edycji projektu "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie" wzięły udział następujące szkoły:

- Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,

- Zespół Szkół nr 11 w Lublinie,

- Zespół Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej,

- Gimnazjum nr 16 w Lublinie,

- Zespół Szkół nr 12 w Lublinie,

- Zespół Plastycznych w Lublinie.

 

Pliki do pobrania