"TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE" - Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne - KMP Lublin

Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

"TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE"

"TRZEŹWY UMYSŁ NA DRODZE" -  program skierowany do kierowców oraz do przyszłych kierowców, czyli uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

Głównym celem programu jest zminimalizowanie zagrożeń na drodze, poprzez edukację młodych ludzi, mówienie
o skutkach związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Został on zbudowany
w formie zintegrowanego i interaktywnego narzędzia edukacyjno-informacyjnego służącego poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie lubelskim. Odbiorcami programu są kierowcy - użytkownicy dróg oraz kandydaci na kierowców, czyli uczniowie ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu działania Komendy Miejskiej Policji  w Lublinie.

W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymają informacje dotyczące prawnych aspektów związanych 
z nietrzeźwością kierowców oraz wpływu środków odurzających  na zachowanie kierującego. Podczas aktywnych zajęć wykorzystane będą alko-gogle i narko-gogle symulujące zachowanie człowieka pod wpływem alkoholu
i narkotyków.

Każdy uczestnik spotkania z policjantami otrzyma specjalnie przygotowane materiały edukacyjne – ulotkę i odblask.