"RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY" - Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne - KMP Lublin

Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

"RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY"

"RAZEM  PRZECIWKO  PRZEMOCY” – przedsięwzięcie  dotyczący  przeciwdziałania przemocy  w rodzinie i środowisku.

Cele programu:

  • działania prewencyjne skierowane bezpośrednio do środowisk zagrożonych przemocą  w rodzinie,
  • kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie, szkole, środowisku,
  • wzmacnianie potrzeby przeciwdziałania zjawiskom przemocy fizycznej i psychicznej  w rodzinie 
    i w środowisku młodzieży szkolne.

W ramach programu Razem przeciwko przemocy  realizowane są następujące działania :

- „Telefon informacyjno–konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy  - Potrzebujesz pomocy zadzwoń  81 535-53 30”.

Telefon funkcjonuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)w godzinach 8.00 – 15.30.

Porad prawnych i wsparcia psychologicznego udzielają pracownik i policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii  i Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

- „Policyjna  maskotka  przyjacielem  dziecka” – propaguje zachowania wyrabiania zaufania i szacunku do policjanta.

Cele programu:

  • maskotka jako  jako rekompensata doznanych urazów psychicznych i przykrych przeżyć przekazywana jest  dzieciom, które są świadkiem lub ofiarą  przemocy rodzinnej ,
  • rozpowszechnianie wśród dzieci postaci „sierżanta Poli” i „sierżanta Alicji”,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Policjanta, jako przyjaciela dzieci,

Program kierowany jest do dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych