"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I DOMU" - Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne - KMP Lublin

Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I DOMU"

"BEZPIECZNA  DROGA  DO  SZKOŁY  I  DOMU" –  program propaguje  bezpieczne zachowania  dzieci i młodzieży 
w ruchu drogowym.

Cele programu:

  • przybliżenie dziecku obrazu sytuacji i zagrożeń, które mogą wydarzyć się na drodze,
  • kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie niebezpieczeństw związanych z pokonywaniem drogi do szkoły i domu.
  • wyrabianie umiejętności postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Program kierowany jest do dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych oraz ich rodziców.