"PUSTE ŁAWKI - STOP" - Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne - KMP Lublin

Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

"PUSTE ŁAWKI - STOP"

"PUSTE ŁAWKI - STOP"  - propaguje działania zapobiegające zjawisku  wagarowania, które realizowane sa w ramach "KRAJOWEGO PROGRAMU  ZAPOBIEGANIA  NIEDOSTOSOWANIU  SPOŁECZNEMU  I  PRZESTĘPCZOŚCI  WŚRÓD  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

Cele programu:

  • zmniejszanie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
  • zapewnienie społecznego poparcia i udziału rodziców w programie,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • twórcze inspirowanie, aktywizowanie dzieci i młodzieży do pracy i zabawy w szkole.

Program realizowany jest poprzez  wspólne działania Policji ze Strażą Miejską. Powołany do realizacji programu „Gimbus – Patrol” systematycznie monitoruje bezpieczeństwo wokół szkół i placówek oświatowych.