"STOP KRADZIEŻOM" - Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne - KMP Lublin

Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

"STOP KRADZIEŻOM"

"STOP  KRADZIEŻOM” - dotyczy zapobiegania kradzieżom.

Cele programu:

  • zapobieganie i ograniczanie ilości kradzieży występujących w miejscach lub okolicznościach, w których utrudnione są skuteczne działania w formie policyjnego patrolu lub obchodu,
  • zachęcanie dyrektorów, kierowników lub właścicieli instytucji, przychodni, szpitali, szkół, placówek handlowych, dyskotek itp. do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie swoich placówek,
  • zapewnienie systematycznego przekazywania informacji mieszkańcom o zagrożeniach kradzieżami oraz sposobach ich unikania.

 W ramach programu realizowane są projekty tj:

-  Bezpieczny senior – skierowany do osób starszych, który ma na celu uwrażliwić osoby starsze na zdarzenia kryminogenne  tzw. metodą „na wnuczka”

-  Grawer – dot. znakowania przedmiotów wartościowych np. rower,

- Bezpieczna kobieta – podczas, którego kobiety nabywają umiejętności reagowania na agresję, radzenia sobie ze stresem pourazowym oraz podstaw samoobrony..

Program skierowany jest do społeczności lokalnej.