"BEZPIECZNA TAKSÓWKA" - Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne - KMP Lublin

Programy i działania profilaktyczno-prewencyjne

"BEZPIECZNA TAKSÓWKA"

"BEZPIECZNA  TAKSÓWKA” - dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom taksówek.

Cele działania:

  • podjęcie współpracy korporacji taksówkowych z Policją, ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości,
  • zorganizowanie sprawnego przekazywania informacji umożliwiających szybką interwencję służb Policji
    i Straży Miejskiej, w przypadku nagłych zdarzeń lub prowadzenia akcji ratowniczych.