Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. - KMP Lublin

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego.

 

JEDNOSTKI MIASTA LUBLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie - www.mopr.lublin.pl, ul. Marii Koryzmowej 2d, 20-137 Lublin,tel.81 4665300

Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR - sekcjank@mopr.lublin.eu, ul Głęboka 11, 20-612 Lublin, tel. 814665486

Centrum Interwencji Kryzysowej - www.cik.bip.lublin.eu, ul. Probostwo 6A, 20-084 Lublin, tel. 814665546, 4665547

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie -  z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu, ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin, tel. 81 4665486

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - http://fozal.pl/,ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin, tel. 815254208

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Potrzebującym „AGAPE” - www.agape.lublin.pl, ul. Bernardyńska 5, 20-012 Lublin, tel. 81 5343887

Stowarzyszenie STOP - www.stop.lublin.pl, ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin, tel. 817483889

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności ” Bona Fides”- www.stowarzyszeniebonafides.pl, ul. Niecała 4/5a,20-080 Lublin, tel.535000523

Towarzystwo "Nowa Kuźnia" - http://www.nowakuznia.org/, ul.Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, tel.814434313

Stowarzyszenie "RYSA - stowarzyszenierysa@.wp.pl, ul. Leszczyńskiego23, 20-068 Lublin, tel. 693471437

Stowarzyszenie"KONTAKT" - kontakt577@wp.pl,ul. Skierki 12, 20-601 Lublin, tel.815337999

PODMIOTY LECZNICZE

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ – www.olu.lublin.pl, ul. Karłowicza1, 20-027 Lublin,tel.81 5322979

Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie  - http://monarlublin.pl/, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, tel. 817451010

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia- www.snzoz.lublin.pl, ul. Abramowicka 4b,20-442 Lublin, tel. 81 7443061

 

Informacja o placówkach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzących działania  skierowane do osób stosujących przemoc na terenie działania KMP w Lublinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie - http://www.lublin.naszepcpr.pl/, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 814421018

Centrum Interwencji Kryzysowej - www.cik.bip.lublin.eu, ul. Probostwo 6A, 20-084 Lublin, tel. 814665546, 4665547

 

Uwaga!!!

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Województwo lubelskie

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

 

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich. Zgłoś fakt stosowania przemocy do przedstawicieli jednej z wyżej wymienionych placówek lub zadzwoń:

Telefon alarmowy -  112 – całodobowo

Całodobowy telefon zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej - 81 5346060,

telefon informacyjno - konsultacyjny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie  - 478115330 - poniedziałek - piątek godz.8.00-15.00,

Ponadto MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI informuje, że  osoba pokrzywdzona może otrzymać  BEZPŁATNĄ POMOC

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl