Kontrola autokarów - KMP Lublin

Kontrola autokarów

Kontrola autokarów

Od dnia 1 czerwca 2008 roku kontrole autokarów odbywają się na wyznaczonych parkingach. Pozwoli to na dokładniejszą kontrolą pojazdów, a także pozwoli na skontrolowanie większej ich liczby. Kierowca po zakończeniu kontroli otrzyma od policjanta "Informację o kontroli autobusu", która będzie zawierać dane kierowcy i autobusu,
a także czas i miejsce kontroli oraz jej efekt.

Autokary można zgłaszać do kontroli codziennie. W godzinach od 7.30 do 15.30 w dni powszednie w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie tel. 81 535 4850. W pozostałych godzinach zgłoszenia przyjmuje dyżurny KMP w Lublinie tel. 81 535 4169.

Prosimy o zgłaszanie autokarów z dwudniowym wyprzedzeniem.

Autokary będą kontrolowane na parkingach:

al. Warszawska przy Muzeum Wsi Lubelskiej,
al. Zygmuntowskie pomiędzy obiektami  MOSiR Bystrzyca a stacją paliw.