Konkurs na nagranie filmu edukacyjno - profilaktycznego - Konkursy - KMP Lublin

Konkurs na nagranie filmu edukacyjno - profilaktycznego

               Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Lublinie organizują konkurs dla uczniów klas VII szkół podstawowych, wygasających szkół gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych mających

siedzibę na terenie podległym KMP w Lublinie. Uczniowie mają za zadanie nagrać film edukacyjno - profilaktyczny, którego tematyka powinna poruszać dylematy i sytuacje problemowe młodych

ludzi wynikające z uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu czy też internetu.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń i realizacji konkursu są zamieszczone   w Regulaminie.

Do udziału w konkursie zaprasza Komendant Miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Dudzik wraz z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

W przypadku pytań proszę o kontakt  pod numer telefonu 081 535-53-30, lub drogą  e-mailową na adres elzbieta.konowalek@lu.policja.gov.pl.