Konkursy - KMP Lublin

 Konkurs Wiedzy Prewencyjnej

Komenda Miejska Policji w Lublinie w ramach realizowanego programu informacyjno – edukacyjnego „Jestem Bezpieczny” organizuje konkurs wiedzy prewencyjnej o nazwie „Jestem Bezpieczny”. Powyższe przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Lublina, Bełżyc, Bychawy i Niemiec.

Celem konkursu jest :

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,

  • rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw,

  • zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa,

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji

  • wzmocnienie czynników promujących zdrowy styl życia;

  • wzmocnienie,wspomaganie i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych.

Regulamin konkursu

Do konkursu "Jestem Bezpieczny" zgłosiły się następujące szkoły:

1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie, ul. Mickiewicza 24,

2.Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie, ul. Balladyny 22,

3..Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110,

4.Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, ul. Wołodyjowskiego 13,

5.Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a,

6.Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, ul. Wł. Jagełły 11

7.Szkoła Podstawowa w Zakrzewie,

9.Szkoła Podstawowa w Babinie,

9.Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej,

10. Szkoła Podstawowa w Tuszowie,

11. Zespół Szkół w Piotrkowie.

 

Laureaci  XVII edycji konkursy "Jestem Bezpieczny", który odbył sie 13 maja 2017 r. :

I miejsce - Szkoła Podstawowa  nr 38 w Lublinie

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie

III miejsce  - Szkoła Podstawowa w Babinie