Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - KMP Lublin

Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

 

DNI OTWARTE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W LUBLINIE

DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

20 luty 2020r.

26 marzec 2020r.

23 kwietnia 2020r.

21 maja 2020r.

04 czerwca 2020r.

24 września 2020r.

22 października 2020r.

26 listopad 2020r.

          Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych zainteresowanych udziałem uczniów w przedsięwzięciu, prosimy o kierowanie  pisemnej  prośby  do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie  oraz  uprzedni kontakt  telefoniczny  z  Wydziałem Prewencji KMP w Lublinie, celem doprecyzowania szczegółów  spotkania (godzina,liczba osób):

81 535- 50 - 71

81 535- 58 - 78

81 535- 53 - 30

       Jednocześnie informujemy, iż "Dni Otwarte" są przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) oraz szkół ponadpodstawowych.

            Opiekunów młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolaków zachęcamy do organizacji spotkań profilaktycznych z udziałem Policji we własnych placówkach. Możliwe jest również spotkanie  w najbliższym Komisariacie Policji po wcześniejszym ustaleniu wszelkich szczegółów      z dzielnicowym z rejonu, w którym jest dana  placówka oświatowo - wychowawcza.