Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - KMP Lublin

Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

 

DNI OTWARTE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W LUBLINIE

DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

15 marca 2018r.

19 kwietnia 2018r.

24 maja 2018r.

7 czerwca 2018r.

20 września 2018r.

18 października 2018r.

Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych zainteresowanych udziałem uczniów w przedsięwzięciu, prosimy o kierowanie  pisemnej  prośby  do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie  oraz  uprzedni kontakt  telefoniczny  z  Wydziałem Prewencji KMP w Lublinie, celem doprecyzowania szczegółów  spotkania (godzina,liczba osób):


81 535- 57-17

81 535- 58-78

81 535- 53- 30

Jednocześnie informujemy, iż "Dni Otwarte" są przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych (od V klasy ) oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opiekunów młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolaków zachęcamy do organizacji spotkań profilaktycznych z udziałem Policji we własnych placówkach.