Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - KMP Lublin

Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

 

DNI OTWARTE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI  W LUBLINIE

DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

21 luty 2019r.

21 marzec 2019r.

18 kwietnia 2019r.

16 maja 2019r.

6 czerwca 2019r.

26 września 2019r.

17 października 2019r.

21 listopad 2019r.

          Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych zainteresowanych udziałem uczniów w przedsięwzięciu, prosimy o kierowanie  pisemnej  prośby  do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie  oraz  uprzedni kontakt  telefoniczny  z  Wydziałem Prewencji KMP w Lublinie, celem doprecyzowania szczegółów  spotkania (godzina,liczba osób):

81 535- 50 - 71

81 535- 58 - 78

81 535- 53 - 30

       Jednocześnie informujemy, iż "Dni Otwarte" są przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) oraz szkół ponadpodstawowych.

            Opiekunów młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolaków zachęcamy do organizacji spotkań profilaktycznych z udziałem Policji we własnych placówkach. Możliwe jest również spotkanie  w najbliższym Komisariacie Policji po wcześniejszym ustaleniu wszelkich szczegółów      z dzielnicowym z rejonu, w którym jest dana  placówka oświatowo - wychowawcza.