Debata Społeczna - 12 .04 .2018r. - Debaty społeczne - KMP Lublin

Debaty społeczne

Debata Społeczna - 12 .04 .2018r.

           Kontynuując rozpoczętą w 2013 roku w garnizonie lubelskim prospołeczną inicjatywę „Debat Społecznych” Komenda Miejska Policji w Lublinie informuję, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku   odbyło się  kolejne spotkanie  o godz.15:30 w Sali Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”  przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie.

Tematem debaty była:

  • charakterystyka bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin na terenie działania Komisariatu Policji VI w Lublinie w 2017r.,
  • promowanie narzędzi prospołecznych tj. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”,
  • problematyka uzależnień dzieci i młodzieży oraz oszustw na szkodę osób starszych.

            Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na dzień 15 października 2018r, które odbędzie sie w Sali Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”  przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie.