Bezpieczna szkoła w strefie Schengen - KMP Lublin

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

Od stycznia 2015 roku Komenda Miejska Policji w Lublinie uczestniczyła w realizacji projektu: „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”.

Projekt był wspólną inicjatywą Gminy Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji  i Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół
i placówek oświatowych   w Lublinie. Założeniem projektu było umożliwienie szkołom i placówkom oświatowym przygotowania się na ewentualne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Kluczowym działaniem projektu było obowiązkowe przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych oraz opracowanie procedur dla kadry placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji.

Ponadto w ramach projektu wyprodukowano siedem filmów instruktażowych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również rodziców.

Poniżej umieszczono linki do przedmiotowych filmów instruktażowych.

odc. 1 -  terroryzm

odc. 3 - cyberprzemoc

odc. 4 - narkotyki i dopalacze

odc. 5 - handel ludźmi

odc. 7 - bajka dla dzieci