Komisariaty Policji - Komisariaty - KMP Lublin

Komisariaty

Komisariaty Policji

Komisariat I Policji
Komendant - nadkom. Artur TARNOWSKI
Zastępca Komendanta - nadkom. Andrzej Gryglicki
tel. (81) 535 45 73 
adres: Lublin, ul. Okopowa 2B


Komisariat II Policji
Komendant - p.o. nadkom. Tomasz GIL
Zastępca Komendanta - 
tel. (81) 535 45 72 
adres: Lublin, ul. Walecznych 1


Komisariat III Policji
Komendant - podinsp. Mariusz KOZAK
Zastępca Komendanta - nadkom. Paweł SZUSTER
tel. (81) 535 58 00
adres: Lublin, ul. Władysława Kunickiego 42 


Komisariat IV Policji
Komendant - mł. insp. Iwona BOCIAN-MAZUR
Zastępca Komendanta - podinsp. Krzysztof WÓJCIK
tel. (81) 535 48 00
adres: Lublin, ul. Tomasza Zana 45


Komisariat V Policji
Komendant - nadkom. Marian PISKLAK
Zastępca Komendanta -  podinsp. Bogdan STASIAK
tel. (81) 535 47 00 
adres: Lublin, ul. Koncertowa 4a


Komisariat VI Policji
Komendant - nadkom. Arkadiusz ROMANIUK
Zastępca Komendanta - podinsp. Krzysztof PAWŁOWSKI 
tel. (81) 535 46 61 
adres: Lublin, ul. Gospodarcza 2


Komisariat VII Policji
Komendant - mł. insp. Paweł KOTOWSKI
Zastępca Komendanta - kom. Emil KALISZUK
tel. (81) 535 49 20 
Posterunek wodny - tel. (081) 749-09-97
adres: Lublin, ul. Wyżynna 18


Komisariat Policji w Bełżycach
Komendant - podkom. Agnieszka FALANDYSZ
Zastępca Komendanta -  kom. Jarosław JAMROWSKI
Dyżurny Komisariatu tel. (81) 516 13 10
adres: Bełżyce, ul. Lubelska 82

 

Komisariat Policji w Bychawie
Komendant - kom. Grzegorz SZACOŃ
Zastępca Komendanta - nadkom. Marek OPALIŃSKI   
Dyżurny Komisariatu tel. (81) 820 52 10
adres: Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44

 

Komisariat Policji w Niemcach
Komendant - p.o. podinsp. Andrzej BORYSIUK
Zastępca Komendanta - 
Dyżurny Komisariatu tel. (81) 756 17 97
adres: Niemce, ul. Różana 18