KMP Lublin - KMP Lublin

KMP Lublin


Komenda Miejska Policji w Lublinie

Adres:

ul. Północna 3, 20-064 Lublin


Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie:

tel. + 48 81 535 43 05
fax + 48 81 535 57 53

Sekretariat Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie:

tel. + 48 81 535 43 14

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - numery telefonów dostępne również dla użytkowników telefonii VoIP (Skype, Tlenofon, GG na głos, Spik itp.)

- połączenie płatne według stawek operatora:

+ 48 81 535 41 64

+ 48 81 535 41 46

e-mail: komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl

Z dyżurnym najbliższej jednostki Policji zawsze można skontaktować się wybierając numer

997 lub 112

(połączenie bezpłatne)