Zespół Kontroli - KMP Lublin

Zespół Kontroli

Zespół Kontroli

Zespół Kontroli realizuje następujące zadania:

1) prowadzenie w imieniu Komendanta kontroli wykonywania ustawowych zadań Policji przez podległe komisariaty Policji i komórki organizacyjne Komendy;
2) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek i komórek organizacyjnych Komendy oraz wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji;
3) inspirowanie i wskazywanie tematyki kontroli, wynikających ze zgłaszanej problematyki przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy i podległych komisariatów Policji;
4) przechowywanie i archiwizowanie wytworzonej dokumentacji;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta;
6) przyjmowanie interesantów w ramach przyjęć Komendanta, w sprawach skarg i wniosków;
7) prowadzenie czynności wyjaśniających i skargowych w zakresie wyznaczonym przez Komendanta;
8) wykonywanie zadań związanych z problematyką medycyny pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji, określonych w odrębnych przepisach oraz koordynacja i nadzór w tym zakresie.