Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową - KMP Lublin

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

NACZELNIK WYDZIAŁU DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


asp. szt. Dariusz CIENIUCH

 

 

Sekretariat: tel. (81) 535 54 77, fax. (81) 535 50 29


Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową realizuje następujące zadania:

1) analizowanie struktury, dynamiki oraz geografii przestępczości narkotykowej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
2) rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości narkotykowej, wykrywanie sprawców przestępstw narkotykowych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych w tym zakresie;
3) organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) wykonywanie funkcji nadzorczo - koordynacyjnych nad pracą dochodzeniowo – śledczą i operacyjną w podległych komisariatach Policji oraz określenie zasad i warunków współdziałania w odniesieniu do przestępstw narkotykowych;
5) utrzymywanie kontaktów z podmiotami poza policyjnymi i samorządami lokalnymi w zakresie podniesienia efektywności skutecznego zwalczania przestępczości narkotykowej;
6) realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
7) wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie nowych modeli procesu wykrywczego;
8) udzielanie bieżącego instruktażu i inicjowanie szkoleń doskonalących z zagadnień pracy procesowej dotyczącej przestępczości narkotykowej;
9) dokonywanie sprawdzeń w bazie CEPIK, Osadzony, ZSE KGSG, TBD/CEL,
Pobyt na potrzeby własnej komórki organizacyjnej.