Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo


KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

insp. Dariusz Dudzik

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Sławomir Włada

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Jacek Deptuś