Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo


Pełniący obowiązki

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Sławomir Włada

 


 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Jacek Deptuś