Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Sławomir Włada

 

 

 


I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

   nadkom. Tomasz Gil    


 


    

 ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Janusz Pudźwa