Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo


KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

insp. Dariusz DUDZIK

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Paweł PAŹDZIOR

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

 mł. insp. Andrzej PORCZAK