Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo


KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

insp. Dariusz Dudzik

 

 

p.o. I ZASTĘPCY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Jacek Deptuś

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Sławomir Włada