Kierownictwo - KMP Lublin

Kierownictwo

Kierownictwo


KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LUBLINIE

insp. Dariusz Dudzik

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Paweł Paździor

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LUBLINIE

 mł. insp. Andrzej Porczak