Aktualności

KWP: Dyplom Uznania Wojewody z Medalem dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie

Data publikacji 08.10.2019

Obchody jubileuszu 100-lecia administracji rządowej w woj. lubelskim odbyły się wczoraj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jednym z punktów uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych oraz dyplomów uznania wojewody lubelskiego. Dyplom Uznania Wojewody z Medalem otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc oraz Komendant Miejski Policji w Lublinie nadkom. Sławomir Włada.

Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz dyplomy uznania wojewody lubelskiego i dyplomy uznania z medalem obecnym i byłym pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i osobom związanym z Urzędem wręczył wczoraj Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Był to ostatni punkt uroczystości, jakim był jubileusz stulecia administracji rządowej w województwie lubelskim. Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej LUW.

Dyplom uznania wojewody z medalem otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc oraz Komendant Miejski Policji w Lublinie nadkom. Sławomir Włada. 

Dyplom uznania wojewody z medalem  przyznano za szczególnie zaangażowaną pracę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelszczyzny i wszystkich mieszkańców, świadectwo patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności, wymierny wkład w rozwój administracji rządowej w województwie lubelskim oraz kompetentną, życzliwą i efektywną współpracę z wieloma środowiskami i podmiotami na rzecz dobra wspólnego.

AK

  • fot. komendanci podczas uroczystości
  • fot. komendant dostaje dyplom
  • fot. komendant miejski otrzymuje dyplom