KWP: „Dzień Kobiet z lubelską drogówką” - Aktualności - KMP Lublin

Aktualności

KWP: „Dzień Kobiet z lubelską drogówką”

Data publikacji 08.03.2019

Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadzili akcję pod nazwą "Dzień Kobiet z lubelską drogówką”. Akcja promowała bezpieczne zachowania w ruchu drogowym takie jak: zapinanie pasów bezpieczeństwa czy nieużywanie telefonu komórkowego w trakcie kierowania pojazdem. Kobiety uczyły się także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjant bada trzeźwość kierowcy, policjantka rozdaje odblaski.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP i KMP w Lublinie przeprowadzili akcję wspólnie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym i Muzeum Zamoyskie w Kozłówce w związku z Dniem Kobiet.

Policjantka rozdaje odblaski.

Celem akcji było propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. sprawdzenie wyposażenia pojazdów, ich stanu technicznego, badanie kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zwracali również uwagę na przepisy dotyczące przestrzegania przez kierowców dozwolonych prędkości Chętne osoby uczyły się także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Radtownik medyczny w karetce udziela informacji jak ratować życie.

Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane były do wszystkich kierowców, a przede wszystkim do kobiet, mające na celu promowanie właściwych postaw w ruchu drogowym. Ratownicy medyczni przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwiający ratowanie życia osobie poszkodowanej w wypadkach.

Pracownik Muzeum Zamojskie wydaje upominki kierowcy, w tle policjantka.

Przedstawiciele Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w ramach prowadzonej akcji wręczali paniom kwiaty. Ponadto wszystkim kierującym zatrzymanym do kontroli zostały wręczone symboliczne upominki.

Ratownicy medyczni rozdają pluszaki.

Akcje tego typu mają uświadomić wszystkim jak bardzo ważna jest znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich.

K.K.

  • Policjant zatrzymuje auto do kontroli.
  • Policjant i dwie policjantki rozmawiają z kierowcą.
  • Ratownik medyczny w karetce udziela informacji jak prawidłowo przeprowadzić resuscytacje.
  • Policyjny lizak na tle ulicy.
  • Policjant zatrzymuje do kontroli pojazd.
  • Pracownik Muzeum Zamoyskich wydaje upominki.