KWP: Policjanci wraz z WITD przeprowadzili akcję "BUS" - Aktualności - KMP Lublin

Aktualności

KWP: Policjanci wraz z WITD przeprowadzili akcję "BUS"

Data publikacji 06.08.2018

Akcję pod kryptonimem „BUS” przeprowadzili dziś policjanci wydziału ruchu drogowego wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Lublinie. Prowadzone kontrole skupiły się w szczególności na kierowców przewożących pasażerów oraz pojazdy służące do przewozu towarów. Celem podjętych działań jest zminimalizowanie wypadków z udziałem tego typu pojazdów. Za naruszenia obowiązujących przepisów mundurowi nałożyli łącznie 65 mandatów karnych i zatrzymali 17 dowodów rejestracyjnych.

Głównym celem działań było zwrócenie szczególnej uwagi na  wykroczenia i przestępstwa popełniane przez kierujących pojazdami wykonującymi przewóz towarów i osób, w  szczególności pojazdami ciężarowymi do 3,5 tony, tzw. „dostawczymi„ i „busami”.

Działania skoncentrowane zostały na kierujących pojazdami, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej oraz przewozu osób.

Podczas dzisiejszych kontroli przeprowadzonych na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa, funkcjonariusze w uzasadnionych przypadkach kierowali pojazdy do punktu kontrolnego, gdzie były poddawane ważeniu.

Na terenie województwa wyznaczono siedem punktów kontrolnych. Na podstawie ujawnionych nieprawidłowości mundurowi eliminowali z ruchu pojazdy przekraczające dopuszczalne wymiary, dopuszczalną masę całkowitą, a także reagowali na przewożenie osób w pojazdach nieprzystosowanych lub w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym.

Łącznie, podczas dzisiejszej akcji zważonych zostało 97 pojazdów z ładunkiem. Okazało się, że sześćdziesiąt z nich było przeważonych. W 10 przypadkach stwierdzono także zaniżenie masy własnej pojazdu względem wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Na kierujących nałożono łącznie 65 mandatów karnych. Policjanci zatrzymali 17 dowodów rejestracyjnych.

Policjanci zapowiadają, że podobna akcja odbędzie się pod koniec wakacji.

AK/AŁ