KWP: „Patrz i słuchaj” Lubelska Policja apeluje do pieszych - Aktualności - KMP Lublin

Aktualności

KWP: „Patrz i słuchaj” Lubelska Policja apeluje do pieszych

Data publikacji 27.04.2018

Przed majowym weekendem przypominamy o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku na drogach naszego województwa zginęło 61 pieszych . W ramach akcji „PATRZ I SŁUCHAJ!” KWP w Lublinie przygotowała spot profilaktyczny. Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

    Każda z grup uczestniczących w ruchu drogowym ma swoją specyfikę, dlatego też współistnienie na drodze wymaga rozsądku i wzajemnego szacunku oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W ubiegłym roku na Lubelszczyźnie pomimo ogólnego spadku liczby wypadków niestety wzrosła liczba pieszych, którzy  w nich zginęli ( wzrost z 44  w roku 2016 do 61).

   Piesi uczestniczyli w 313 wypadkach. Z ich winy doszło do 109 zdarzeń, w wyniku których 29 osób zginęło a 109 odniosło obrażenia. Nieostrożne wejście na jezdnie oraz niestety leżenie na jezdni to główne przyczyny tych zdarzeń. Do wypadków dochodzi  niestety także na przejściach dla pieszych. W wyniku nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach odnotowaliśmy 116 wypadków, w których 12 osób zginęło,  a 113 odniosło obrażenia

   Piesi  w kontakcie z jadącym samochodem najczęściej nie mają szans na przeżycie. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.

   Przypominamy: pieszy powinien poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku –poboczem. W sytuacji gdy nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, może poruszać się jezdnią, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Ustąpienie miejsca oznacza zejście z jezdni i ewentualne zatrzymanie się. Piesi mogą też iść po drodze dla rowerów, ale tylko w razie braku chodnika, bądź też w razie niemożności korzystania z nich. Wówczas pieszy (z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej) obowiązany jest ustąpić miejsca rowerowi.

   Przejście powinno być dla pieszego swoistym azylem bezpieczeństwa, jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym co należy podkreślić, również na przejściu dla pieszych. Zatem każdy musi  ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

   W ramach akcji PATRZ I SŁUCHAJ!” KWP w Lublinie przygotowała spot profilaktyczny przygotowany przez Wydział Ruchu Drogowego i Zespół Komunikacji Społecznej.

Ładowanie odtwarzacza...

    Przy okazji przypominamy o podstawowych założeniach kampanii. Celem akcji jest uświadamianie oraz zwracanie uwagi, szczególnie na zagrożenia związane między innymi z:

bezpośrednim wejściem na jezdnię przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle,

chodzeniem nieprawidłową stroną drogi,

korzystaniem z telefonów, tabletów czy innych urządzeń w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych.

    Postęp technologii i ciągła potrzeba bycia online sprawia, że z jednej strony wszelkie nowinki techniczne ułatwiają i poprawiają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, z drugiej natomiast mogą pośrednio przyczynić się do tragedii.  Bowiem rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

   Używanie wielu tzw. „rozpraszaczy” nie jest zakazane prawem, dlatego też policjanci w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!” będą informować, edukować, apelować i prosić uczestników ruchu drogowego o rozwagę, jak również zachowanie ostrożności.

   Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

R.L.R. / BRD