Dzielnicowi KP VI - KMP Lublin

Dzielnicowi KP VI

Dzielnicowi KP VI

 

asp. szt. Krzysztof MADEJ

tel. 47 811 47 87, kom. 695 021 771

dzielnicowy.gospodarcza1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61 

Rejon nr 1 (miejski) zawarty pomiędzy: od mostu na rzece Bystrzyca przy Al. Tysiąclecia, Al. Tysiąclecia do wiaduktu łączącego ul. Hutniczą z ul. Łęczyńską, Al. Witosa do wiaduktu kolejowego nad Al. Witosa, toramiw kierunku ul. Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu kolejowego nad ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Droga Męczenników Majdanka (strona parzysta) od wiaduktu kolejowego do ul. Fabrycznej, ul. Fabryczna - cała (strona parzysta) do skrzyżowania z Al. Unii Lubelskiej, od skrzyżowania ul. Fabrycznej z Al. Unii Lubelskiej do mostu na rzece Bystrzyca przy Al. Unii Lubelskiej, od mostu przy Al. Unii Lubelskiej wzdłuż rzeki Bystrzyca do mostu przy Al. Tysiąclecia

Ulice wchodzące w skład rejonu: Fabryczna strona parzysta, Bronowicka, Bystrzycka, Parkowa, Krzemionki, Podlaska, Chełmska, Hrubieszowska, Skibińska, Zgodna,  Drewniana, Składowa, Firlejowska, Łęczyńska parzyste od nr 2 do nr 58 i nieparzyste od nr 1 do nr 51,  Przyjaźni, Czerniejowska, Słupkowa, Ceglana, Polna, Szklana, Boczna Łęczyńskiej, Żytnia, Placowa, Mieszczańska, Przymieszczańska, Krzemionki, Biłgorajska.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

st. sierż. Łukasz GĘBAŁA


tel. 47 811 47 87, kom. 695 021 773

dzielnicowy.gospodarcza2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 2 (miejski) zawarty pomiędzy: od mostu na rzece Bystrzyca przy  Al. Tysiąclecia do ulicy łączącej ul. Emanuela Graffa z ul. Łęczyńską, następnie  ul. łączącą ul. Emanuela Graffa z ul. Łęczyńską, ul. Łęczyńska do ul. Kresowej, ul. Kresowa (numery nieparzyste do numeru 9), następnie chodnik przebiegający pomiędzy budynkami ul. Kresowa 9, a ul. Gospodarcza 30, 32, dalej chodnikiem pomiędzy budynkami ul. Gospodarczej a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 27 do zespołu garaży przy ul. Gospodarczej 10A, następnie chodnikiem w lewą stronę, a następnie w prawą i dalej chodnikiem wzdłuż budynków przy ul. Gospodarczej 4, 8  i 2 do skrzyżowania ulic Gospodarczej z ul. Hutniczą, wzdłuż ogrodzenia pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego do szlaku kolejowego, torami  w kierunku ul. Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu kolejowego nad Al. Witosa, Al. Witosa do wiaduktu łączącego ul. Hutniczą z ul. Łęczyńską, Al. Tysiąclecia do mostu na rzece Bystrzyca przy Al. Tysiąclecia

Ulice wchodzące w skład rejonu: Hutnicza, Odlewnicza, Maszynowa, Łęczyńska numery 57, 59, 61.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Marta ZYGMUNT
tel. 47 811 47 86, kom. 695 021 774

dzielnicowy.gospodarcza3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 3 (miejski) zawarty pomiędzy: od rzeki Bystrzyca na granicy Miasta Lublina wzdłuż granic miasta z Gminą Wólka Lubelska do ul. Mełgiewskiej, ul. Mełgiewska numery parzyste i nieparzyste ( od granicy miasta Lublina), następnie wzdłuż granicy miasta do ul. Metalurgicznej, ul. Metalurgiczna (prawa strona), ul. Mełgiewska (numery parzyste) do skrzyżowania z ul. Gospodarczą, ul. Gospodarcza (prawa strona) do ul. Kresowej, ul. Kresowa (numery parzyste),  ul. Łęczyńska do ul. łączącej ul. Łęczyńską z ul. Emanuela Graffa, ul. łączącą  ul. Łęczyńską z ul. Emanuela Graffa do mostu na rzece „Bystrzyca” przyAl. Tysiąclecia, rzeka Bystrzyca od mostu  przy Al. Tysiąclecia do granicy miasta  z Gminą Wólka Lubelska

Ulice wchodzące w skład rejonu: Mełgiewska nieparzyste od nr 47 do nr 151 i parzyste od nr 2 do nr 204,  Motorowa, Kresowa, Montażowa, Emanuela Graffa, Turystyczna, Azaliowa, Zimna, Hajdowska, Zawieprzycka, Łuszczowska, Łagiewnicka, Jakubowicka, Jana Kasprowicza, Jarmarczna, Zadębie, Dojazdowa, Heleny Dziubińskiej, Biskupie, Bławatkowa, Metalurgiczna parzyste od nr 2 do nr 34, Gospodarcza nieparzyste od nr 25 do nr 33 i parzyste od nr 34 do nr 44, Łęczyńska od nr 108 ( numery parzyste), Kijańska.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

 mł. asp. Andrzej CZERNIAK
tel. 47 811 47 86, kom. 695 021 796

dzielnicowy.gospodarcza4@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 4 (miejski) zawarty pomiędzy: ul. Metalurgiczna (lewa strona),ul. Mełgiewska ( numery nieparzyste), ul. Gospodarcza (lewa strona) do ul. Kresowej, ul.Kresowa do budynku nr 9, następnie chodnik przebiegający pomiędzy budynkami ul. Kresowa 9 a ul. Gospodarcza 30, 32, dalej chodnikiem pomiędzy budynkami ul. Gospodarczej a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 27 do zespołu garaży przyul. Gospodarczej 10A, następnie chodnikiem w lewą stronę a następnie w prawą i dalej chodnikiem wzdłuż budynków przy ul. Gospodarczej 4, 8 i 2 do skrzyżowania ul. Gospodarczej z ul. Hutniczą, wzdłuż ogrodzenia pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego a dworcem PKP Lublin Północ do szlaku kolejowego, torami w kierunku  wiaduktu kolejowego nad Al. Witosa, Al. Witosa do skrzyżowania z ul. Chemiczną, ul. Chemiczna (lewa strona, numery parzyste), ul. Macieja Rataja (lewa strona, numery parzyste), następnie wzdłuż granic miasta Lublina i miasta Świdnik do ul. Metalurgicznej

Ulice wchodzące w skład rejonu: Gospodarcza nieparzyste od nr 1 do nr 23 i parzyste od nr 3 do nr 32, , Mełgiewska nieparzyste od nr 3 do nr 31,  Tokarska, Tyszowiecka, Metalurgicznar nieparzyste od nr 1 do nr 17, Antoniny Grygowej nieparzyste od nr 1 do nr 17 i parzyste od nr 2 do nr 30, Macieja Rataja parzyste od nr 2 do nr 154, Blacharska, Konstruktorów, Narzędziowa, Resortowa, Ślusarska, Projektowa, Frezerów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Paweł AUGUSTYNOWICZ
tel. 47 811 47 84, kom. 695 021 775

dzielnicowy.gospodarcza5@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 5 (miejski) zawarty pomiędzy: ul. Rataja od skrzyżowania od skrzyżowania z ul. Anny Walentynowicz, ul. Rataja (prawa strona, numery nieparzyste), ul. Felin (numery nieparzyste) do Al. Witosa, następnie wzdłuż granicy miasta do ul. Józefa Franczaka "Lalka", ul. Józefa Franczaka "Lalka" (prawa strona) do skrzyżowania z  ul. Dekutowskiego, ul. Dekutowskiego (prawa strona), ul. Grygowej (prawa strona) do skrzyżowania z ul. Rataja.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Antoniny Grygowej parzyste od nr 32 do nr 56, Macieja Rataja nieparzyste od nr 1 do nr 179,  Doświadczalna, Krepiecka, Bohdana Dobrzańskiego, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, Felin, Wacława Moritza, Vetterów, Wilhelma Hessa, Ludwika Spiessa, Braci Krausse, Erazma Plewińskiego, Stefana Banacha, Józefa Franczaka "Lalka" (parzyste), Hieronima, Dekutowskiego, Józefa Franczaka, Władysława Warneńczyka, Zygmunta Starego, Królowej Bony.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

asp. szt. Mirosław WITEK
tel. 47 811 47 84, kom. 695 021 793, 695 021 775

zastępstwo pełni sierż. szt. Paweł Augustynowicz

dzielnicowy.gospodarcza6@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 6 (miejski) zawarty pomiędzy: ul. Rataja od skrzyżowania z ul. Anna Walentynowicz do skrzyżowania z ul. Grygowej, ul. Grygowej (lewa strona) od skrzyżowania z ul. Rataja w stronę ul. Dekutowskiego, ul. Dekutowskiego (lewa strona), ul. Droga Męczenników Majdanka od skrzyżowania z ul. Dekutowskiego,ul. Droga Męczenników Majdanka (numery parzyste) do skrzyżowania z ul. Krańcową, ul. Krańcowa od skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka do skrzyżowania  z ul. Pogodną, ul. Pogodna (numery nieparzyste) od skrzyżowania z ul. Krańcową do ul. Anny Walentynowicz, ul. Hanny Ordonówny, ul. Hanny Ordonówny (nrumery nieparzyste) od ul. Pogodnej do Aleji Witosa, ul. Anny Walentynowicz (numery parzyste) do skrzyżowania z ul. Rataja. 

Ulice wchodzące w skład rejonu: Krańcowa nr 107 - 109, Anny Walentynowicz nieparzyste od nr 1 do nr 9 i parzyste od nr 2 do nr 4, Chemiczna nr 19,  Antoniny Grygowej nieparzyste od nr 9 do nr 27, Droga Męczenników Majdanka parzyste od nr 30 do nr 74, Słowicza, Szczygla, Gilowa, Łabędzia, Sokola, Jaskółcza, Szczygla, Pogodna nieparzyste od nr 7 do nr 33, Władysława Grabskiego nieparzyste od nr 1 do nr 19, Aleja Wincentego Witosa 26 - 32 (parzyste), Pancerniaków, Grenadierów, Anny Walentynowicz (parzyste), H. Ordonówny (nieparzyste), H. Ordonówny 2 - 4 (parzyste)..

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

sierż. Rafał JABŁOŃSKI
tel. 47 811 47 85, kom. 695 021 740

dzielnicowy.gospodarcza7@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 7 (miejski) zawarty pomiędzy: Al. Witosa od wiaduktu kolejowego nad Al. Witosa do skrzyżowania Al. Witosa z ul. Chemiczną, ul. Chemiczna (prawa strona), do skrzyżowania z ul. A. Walentynowicz, ul. A. Walentynowicz (numery parzyste), ul. H. Ordonówny (numery parzyste) do Al. Witosa, do ul. Pogodnej, ul. Pogodna (prawa strona, numery parzyste), ul. Plagiego i Laśkiewicza (prawa strona, numery nieparzyste) do wiaduktu kolejowego nad Al. Witosa.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Pogodna  parzyste od nr 24 do nr 54,  Władysława Grabskiego nr 23 i nr 25, Zimowa, Jesienna, Aleja Wincentego Witosa nieparzyste od nr  1 do nr 3 i parzyste od nr 6 do nr 24, Plagego i Laśkiewicza, Jerzego Rudlickiego, Rolna Osada, Wylotowa, Chemiczna  nieparzyste od nr 1 do nr 13, Krańcowa nr 113, H. Ordonówny od 6 (numery parzyste), A. Walentynowicz (nieparzyste).

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Adam KRAWCZYK
tel. 47 811 47 85, kom. 695 021 747

dzielnicowy.gospodarcza8@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VI w Lublinie na numer telefonu 47 811 46 61

Rejon nr 8 (miejski) zawarty pomiędzy: ul. Plagiego i Laśkiewicza (lewa strona numery parzyste) od wiaduktu kolejowego nad Al. Witosa, ul. Pogodna (numery nieparzyste) do skrzyżowania z ul. Krańcową, ul. Krańcowa (numery parzyste) od skrzyżowania z ul. Pogodna do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Droga Męczenników Majdanka od skrzyżowania z ul. Krańcową do wiaduktu kolejowego nad ul. Droga Męczenników Majdanka, następnie szlakiem kolejowym do wiaduktu nad Al. Witosa.

Ulice wchodzące w skład rejonu: Droga Męczenników Majdanka  parzyste nr od 2do 28, Krańcowa parzyste od 106 do 112, Pogodna nieparzyste  od nr 1 do nr 7, Lotnicza parzyste od nr 2 do nr 8 oraz  nieparzyste od nr 1 do nr 3,  Przecznica, Puchacza, Sowia, Jastrzębia, Rozdroże, Rolna, Majdan Tatarski, Majdanek, Wrońska, Chemiczna nr 2.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO