Dzielnicowi KP Niemce - KMP Lublin

Dzielnicowi KP Niemce

Dzielnicowi KP Niemce

 

asp. Łukasz WINIARCZYK
kom. 695 021 828

dzielnicowy.niemce1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Niemcach na numer telefonu 47 811 17 97

Rejon nr 1 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy droga K-19 słupek hektometryczny 294/5 do ul. Ceramicznej w Niemcach następnie wzdłuż ul. Ceramicznej w kierunku miejscowości Rokitno do przejazdu kolejowego, przed przejazdem kolejowym droga leśna przy słupku 211 do ul. Leśnej w Niemcach słupek hektometryczny 22/8,  następnie ul. Leśną  do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów relacji Lublin Lubartów, skrajem lasu do torów kolejowych do Jednostki Wojskowej następnie wzdłuż tych torów przez ul. Leśną następnie droga leśną ponownie do ul. Leśnej słupek hektometryczny 24/0. Ponownie prze ul. Leśną i drogą Leśną, skrajem lasu i droga gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Niemce – Kolonia Bystrzyca,  Niemce – Boduszyn, Niemce – Baszki przez K-19 droga gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Wola Niemiecka – Ciecierzyn, Rudka Kozłowiecka - Pólko wzdłuż Al. Lip w miejscowości Pólko, następnie Al. Kasztanową, droga gruntowa graniczna pomiędzy miejscowościami Krasienin – Majdan Krasieniński, Osówka –Piotrowice Wielkie, i Osówka – Zofian, drogą gruntową do granicy miejscowości Wólka Krasienińska, wzdłuż ściany lasu, drogą leśną, wzdłuż rzeki Minina granicą miejscowości Kawka i Stoczek, droga leśną, skrajem lasu do stawu Nowe Wzory jego brzegiem, drogą leśną do miejscowości Nowy Staw, skrajem lasu, drogą leśną aż do drogi K-19 słupek hektometryczny 294/5.

Miejscowość Niemce z  ulicami: Boczna, Centralna, Ceramiczna, Chmielna,  Cicha, Głęboka, Graniczna, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Kwitowa, Leonów, Leśna, Lubelska, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Południowa, Prosta , Przemysłowa, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Szklarniowa, Szkolna, Topolowa, Willowa, Włóki, Zielona.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Nasutów, Nowy Staw, Osówka, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Marek BOKŁA
kom. 695 021 830

dzielnicowy.niemce2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Niemcach na numer telefonu 47 811 17 97

Rejon nr 2 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy droga gruntowa graniczącą pomiędzy miejscowościami Swoboda - Niemce, droga gruntowa równoległa do drogi przez miejscowość Swoboda, droga gruntowa graniczna miejscowości Dziuchów przez drogę 82 i droga gruntowa granicząca pomiędzy miejscowościami Boduszyn  i Pliszczyn  i Kolonia Pliszczyn – Łagiewniki  przez tory kolejowe i droga granicząca pomiędzy miejscowościami Łagiewniki – Rudnik, pod      S-17, wzdłuż K-19 drogą graniczną miejscowości Rudnik do ul. Dębowej , wzdłuż tej ulicy, przez drogę K-19 drogą graniczną miejscowości Elizówka do ul. Lubelska, ul. Choiny do ul. Cedrowej  i ul. Dębiny, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Marysin – Jakubowice Konińskie pod S-17 wzdłuż ul. Starowiejskiej do ul. Nowowiejskiej wzdłuż rzeki Ciemięga, równolegle do 809 drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Snopków – Jakubowice Konińskie do ul. Zemborskiej, ul. Klonową i drogą graniczącą pomiędzy miejscowościami Stoczek – Smugi i Majdan Snopkowski – Majdan Krasieniński, skrajem lasu do łącznika drogi 828  Majdan Krasieńiński - Jastków, droga gruntowa graniczna pomiędzy miejscowościami Krasienin – Majdan Krasieniński, następnie Al. Kasztanową, wzdłuż Al. Lip w miejscowości Pólko, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Rudka Kozłowiecka - Pólko i Wola Niemiecka – Ciecierzyn, przez K-19, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Niemce – Baszki, Niemce – Boduszyn i Niemce - Kolonia Bystrzyca.

Miejscowość Dys z ulicami:

Akacjowa, Bajkowa, Bukowa, Brzozowa, Cyprysowa, Dworska, Jaśminowa, Karmelicka, Klasztorna, Klonowa, Lubelska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Przyjazna, Rumiankowa,  Skowronkowa, Skośna, Spacerowa, Wiśniowa, Zielona, Złota, Bernatówka, Biskupa Wł. Gorala, Dolina Ciemięgi, Gajowa, Graniczna, Księżycowa, Kwiatowa, Lipowa, Lotników Polskich, Malinowa, Miodowa, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Samsonówka,  Słoneczna, Spokojna, Topolowa, Wąwozowa, Zbożowa, Źródlana.

Miejscowość Jakubowice Konińskiez ulicami:

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębina, Do Dysa, Jodłowa, Kasztanowa, Lubelska, Modrzewiowa, Plac Św. Faustyny, Plac Jakuba Konińskiego, Starowiejska, Stary Trakt, Świerkowa, Szkolna, Białych Róż, Gościniec, Hiacyntowa, Kubusia Puchatka, Liliowa, Makowa, Ogrodowa, Oleandra, Orzechowa , Storczykowa,  Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa , Zawilcowa,

Miejscowość Jakubowice Konińskie Koloniaz ulicami:

Fiołkowa, Konwaliowa, Lawendowa, Miła, Pogodna, Słoneczne Wzgórze, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Zielone Wzgórze, Stokrotki, Agrestowa, Czeremchowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, Klonowa, Lubelska, Malinowa, Morwowa, Nad Ciemięgą, Nowowiejska, Różana, Zemborska.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dziuchów, Elizówka, Kolonia Bystrzyca, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Pólko, Stoczek Kolonia, Swoboda.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Tomasz PETELA
kom. 695 021 817

dzielnicowy.niemce3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Niemcach na numer telefonu 47 811 17 97

Rejon nr 3 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Swoboda - Charlęż aż do rzeki Bystrzyca, następnie drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Stawek – Łuszczów I do drogi na Kijany słupek hektometryczny 3/2 dalej droga gruntowa skrajem lasu do drogi Lublin - Łęczna słupek hektometryczny 16/9 wzdłuż tej drogi do słupka hektometrycznego 16/4 i następnie drogą gruntową i skrajem lasu przez drogę Łuszczów – Mełgiew następnie drogami gruntowymi graniczącymi pomiędzy miejscowościami Kolonia Świdnik Mały  - Świdnik Mały, Łuszczów II – Turka do drogi nr 82 wzdłuż drogi nr 82 do ul. Turystycznej, następnie po granicy oczyszczalni ścieków wzdłuż cieków wodnych do ul. Zabytkowej następnie wzdłuż ul. Pliszczyńskiej, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Jakubowice Konińskie – Łysaków pod S-17 do ul. Dożynkowej drogą gruntową wzdłuż miejscowości Rudnik do ul. Dębowej, wzdłuż K-19 drogą graniczną miejscowości Rudnik, pod S-17, droga granicząca pomiędzy miejscowościami Łagiewniki – Rudnik przez tory kolejowe, droga gruntowa granicząca pomiędzy miejscowościami Kol. Pliszczyn – Łagiewniki  i Boduszyn  i Pliszczyn, przez drogę  82 i droga gruntowa graniczna miejscowości Dziuchów, droga gruntowa równoległa do drogi przez miejscowość Swoboda . 

Miejscowość Turka  i osiedle Borek w tej miejscowości z ulicami:

Sosnowa, Cisowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Jałowcowa, Bukowa, Akacjowa, Klonowa, Brzozowa, Topolowa, Olchowa, Lipowa, Jesionowa, Grabowa, Wiązowa, Poziomkowa, Dębowa, Zawilcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jagodowa, Malinowa, Borówkowa, Berberysowa,  Jeżynowa. 

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Wólka, Świdniczek, Długie, Biskupie Kolonia, Kolonia Świdnik Mały, Świdnik Duży, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 asp. Aneta MALESA
kom. 695 021 823

dzielnicowy.niemce7@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Niemcach na numer telefonu 47 811 17 97

Rejon nr 4 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Turka - Łuszczów II   Kol. Świdnik Mały  - Świdnik Mały aż do ul. Biskupia i Bławatka drogą gruntową wzdłuż drogi przez Świdnik Mały  i Duży pod S-17 do ul. Zadębie wzdłuż rowu do ul. Turystycznej następnie wzdłuż drogi nr. 82 po prawej stronie do granicy miejscowości Turka – Łuszczów II 

Miejscowości: Rudnik, Pliszczyn,  Pliszczyn Kolonia, Bystrzyca, Sobianowice, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Jakubowice Murowane, Łysaków,  Turka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO