Dzielnicowi KP Niemce - KMP Lublin

Dzielnicowi KP Niemce

 

asp. Łukasz WINIARCZYK
kom. 0695 021 828

dzielnicowy.niemce1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 1 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy droga K-19 słupek hektometryczny 294/5 do ul. Ceramicznej w Niemcach następnie wzdłuż ul. Ceramicznej w kierunku miejscowości Rokitno do przejazdu kolejowego, przed przejazdem kolejowym droga leśna przy słupku 211 do ul. Leśnej w Niemcach słupek hektometryczny 22/8,  następnie ul. Leśną  do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów relacji Lublin Lubartów, skrajem lasu do torów kolejowych do Jednostki Wojskowej następnie wzdłuż tych torów przez ul. Leśną następnie droga leśną ponownie do ul. Leśnej słupek hektometryczny 24/0. Ponownie prze ul. Leśną i drogą Leśną, skrajem lasu i droga gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Niemce – Kolonia Bystrzyca,  Niemce – Boduszyn, Niemce – Baszki przez K-19 droga gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Wola Niemiecka – Ciecierzyn, Rudka Kozłowiecka - Pólko wzdłuż Al. Lip w miejscowości Pólko, następnie Al. Kasztanową, droga gruntowa graniczna pomiędzy miejscowościami Krasienin – Majdan Krasieniński, Osówka –Piotrowice Wielkie, i Osówka – Zofian, drogą gruntową do granicy miejscowości Wólka Krasienińska, wzdłuż ściany lasu, drogą leśną, wzdłuż rzeki Minina granicą miejscowości Kawka i Stoczek, droga leśną, skrajem lasu do stawu Nowe Wzory jego brzegiem, drogą leśną do miejscowości Nowy Staw, skrajem lasu, drogą leśną aż do drogi K-19 słupek hektometryczny 294/5.

Miejscowość Niemce z  ulicami: Boczna, Centralna, Ceramiczna, Chmielna,  Cicha, Głęboka, Graniczna, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Kwitowa, Leonów, Leśna, Lubelska, Ogrodowa, Orzechowa, Parkowa, Południowa, Prosta , Przemysłowa, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Szklarniowa, Szkolna, Topolowa, Willowa, Włóki, Zielona.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Nasutów, Nowy Staw, Osówka, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

sierż. szt. Marek BOKŁA
kom. 0695 021 830

dzielnicowy.niemce2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 2 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy droga gruntowa graniczącą pomiędzy miejscowościami Swoboda - Niemce, droga gruntowa równoległa do drogi przez miejscowość Swoboda, droga gruntowa graniczna miejscowości Dziuchów przez drogę 82 i droga gruntowa granicząca pomiędzy miejscowościami Boduszyn  i Pliszczyn  i Kolonia Pliszczyn – Łagiewniki  przez tory kolejowe i droga granicząca pomiędzy miejscowościami Łagiewniki – Rudnik, pod      S-17, wzdłuż K-19 drogą graniczną miejscowości Rudnik do ul. Dębowej , wzdłuż tej ulicy, przez drogę K-19 drogą graniczną miejscowości Elizówka do ul. Lubelska, ul. Choiny do ul. Cedrowej  i ul. Dębiny, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Marysin – Jakubowice Konińskie pod S-17 wzdłuż ul. Starowiejskiej do ul. Nowowiejskiej wzdłuż rzeki Ciemięga, równolegle do 809 drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Snopków – Jakubowice Konińskie do ul. Zemborskiej, ul. Klonową i drogą graniczącą pomiędzy miejscowościami Stoczek – Smugi i Majdan Snopkowski – Majdan Krasieniński, skrajem lasu do łącznika drogi 828  Majdan Krasieńiński - Jastków, droga gruntowa graniczna pomiędzy miejscowościami Krasienin – Majdan Krasieniński, następnie Al. Kasztanową, wzdłuż Al. Lip w miejscowości Pólko, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Rudka Kozłowiecka - Pólko i Wola Niemiecka – Ciecierzyn, przez K-19, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Niemce – Baszki, Niemce – Boduszyn i Niemce - Kolonia Bystrzyca.

Miejscowość Dys z ulicami:

Akacjowa, Bajkowa, Bukowa, Brzozowa, Cyprysowa, Dworska, Jaśminowa, Karmelicka, Klasztorna, Klonowa, Lubelska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Przyjazna, Rumiankowa,  Skowronkowa, Skośna, Spacerowa, Wiśniowa, Zielona, Złota, Bernatówka, Biskupa Wł. Gorala, Dolina Ciemięgi, Gajowa, Graniczna, Księżycowa, Kwiatowa, Lipowa, Lotników Polskich, Malinowa, Miodowa, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Samsonówka,  Słoneczna, Spokojna, Topolowa, Wąwozowa, Zbożowa, Źródlana.

Miejscowość Jakubowice Konińskiez ulicami:

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębina, Do Dysa, Jodłowa, Kasztanowa, Lubelska, Modrzewiowa, Plac Św. Faustyny, Plac Jakuba Konińskiego, Starowiejska, Stary Trakt, Świerkowa, Szkolna, Białych Róż, Gościniec, Hiacyntowa, Kubusia Puchatka, Liliowa, Makowa, Ogrodowa, Oleandra, Orzechowa , Storczykowa,  Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa , Zawilcowa,

Miejscowość Jakubowice Konińskie Koloniaz ulicami:

Fiołkowa, Konwaliowa, Lawendowa, Miła, Pogodna, Słoneczne Wzgórze, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Zielone Wzgórze, Stokrotki, Agrestowa, Czeremchowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, Klonowa, Lubelska, Malinowa, Morwowa, Nad Ciemięgą, Nowowiejska, Różana, Zemborska.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dziuchów, Elizówka, Kolonia Bystrzyca, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Pólko, Stoczek Kolonia, Swoboda.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Tomasz PETELA
kom. 0695 021 817

dzielnicowy.niemce3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 3 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Swoboda - Charlęż aż do rzeki Bystrzyca, następnie drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Stawek – Łuszczów I do drogi na Kijany słupek hektometryczny 3/2 dalej droga gruntowa skrajem lasu do drogi Lublin - Łęczna słupek hektometryczny 16/9 wzdłuż tej drogi do słupka hektometrycznego 16/4 i następnie drogą gruntową i skrajem lasu przez drogę Łuszczów – Mełgiew następnie drogami gruntowymi graniczącymi pomiędzy miejscowościami Kolonia Świdnik Mały  - Świdnik Mały, Łuszczów II – Turka do drogi nr 82 wzdłuż drogi nr 82 do ul. Turystycznej, następnie po granicy oczyszczalni ścieków wzdłuż cieków wodnych do ul. Zabytkowej następnie wzdłuż ul. Pliszczyńskiej, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Jakubowice Konińskie – Łysaków pod S-17 do ul. Dożynkowej drogą gruntową wzdłuż miejscowości Rudnik do ul. Dębowej, wzdłuż K-19 drogą graniczną miejscowości Rudnik, pod S-17, droga granicząca pomiędzy miejscowościami Łagiewniki – Rudnik przez tory kolejowe, droga gruntowa granicząca pomiędzy miejscowościami Kol. Pliszczyn – Łagiewniki  i Boduszyn  i Pliszczyn, przez drogę  82 i droga gruntowa graniczna miejscowości Dziuchów, droga gruntowa równoległa do drogi przez miejscowość Swoboda . 

Miejscowość Turka  i osiedle Borek w tej miejscowości z ulicami:

Sosnowa, Cisowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Jałowcowa, Bukowa, Akacjowa, Klonowa, Brzozowa, Topolowa, Olchowa, Lipowa, Jesionowa, Grabowa, Wiązowa, Poziomkowa, Dębowa, Zawilcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jagodowa, Malinowa, Borówkowa, Berberysowa,  Jeżynowa. 

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Wólka, Świdniczek, Długie, Biskupie Kolonia, Kolonia Świdnik Mały, Świdnik Duży, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

mł. asp. Aneta MALESA
kom. 0695 021 823

dzielnicowy.niemce7@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 4 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Turka - Łuszczów II   Kol. Świdnik Mały  - Świdnik Mały aż do ul. Biskupia i Bławatka drogą gruntową wzdłuż drogi przez Świdnik Mały  i Duży pod S-17 do ul. Zadębie wzdłuż rowu do ul. Turystycznej następnie wzdłuż drogi nr. 82 po prawej stronie do granicy miejscowości Turka – Łuszczów II 

Miejscowości: Rudnik, Pliszczyn,  Pliszczyn Kolonia, Bystrzyca, Sobianowice, Sobianowice Kolonia, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Jakubowice Murowane, Łysaków,  Turka.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

                                                   

mł. asp. Tomasz GORAL
kom. 0695 021 822

dzielnicowy.niemce4@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 5 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy od drogi graniczącej pomiędzy miejscowościami Piotrowice Wielkie – Osówka, drogą graniczącą pomiędzy miejscowościami Majdan Snopkowski – Majdan Krasieniński i Stoczek – Smugi, ul. Klonową, od ul. Zemborskiej równolegle do drogi 809, drogą gruntowa graniczącą pomiędzy miejscowościami Snopków – Jakubowice Konińskie, wzdłuż rzeki Ciemięga, od Nowowiejskiej, wzdłuż ul. Starowiejskiej pod S-17, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Marysin – Jakubowice Konińskie, drogą gruntową wzdłuż ul. Aksamitnej do ul. Sławinkowskiej wzdłuż ul. Podleśny, drogą graniczącą pomiędzy miejscowościami Dębówka – Pociecha do K-17, wzdłuż K-17, drogi gruntowe graniczące pomiędzy miejscowościami Panieńszczyzna – Kolonia Dąbrowica, Panieńszczyzna – Sieprawice, Panieńszczyzna -  Sługocin, pod S-17 do miejscowości Józefów Pociecha przez K-17 i drogą gruntową graniczną miejscowości Józefów Pociecha wzdłuż K-17 i drogami graniczącymi pomiędzy miejscowościami Piotrowice Wielkie wzdłuż K-17, drogi gruntowe graniczące pomiędzy miejscowościami Garbów – Karolin i Borków – Leśce.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Jastków, Smugi, Pociecha, Piotrawin, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Wielkie Kolonia, Leśce, Karolin

Natalin z ulicami: Czarowna, Gwieździsta, Kosmiczna, Lotna, Modrzewiowa, Oriona, Planetarna, Podleśna, Przyjazna, Satelitarna, Skrzydlata, Szelestna, Szumiąca, Śpiewna, Ziemska.

Panieńszczyzna z ulicami: Chmielowa, II Armii Wojska Polskiego, Legionistów, Lubelska, Motylowa, Nadrzeczna, Pocztowa, Poprzeczna, Przechodnia, Spółdzielcza, Sympatyczna, Szkolna, Warszawska.

Snopków z ulicami: Ogórkowa, Pastelowa, Szkolna, Widokowa.

Marysin z ulicami: Aksamitna, Amaryntowa, Barwna, Błękitna, Chmielna, Fiołkowa, Grafitowa, Granatowa, Herbaciana, Jaskrowa, Karmelowa, Karminowa, Kawowa, Kobaltowa, Makowa, Malownicza, Muzyczna, Orzechowa, Pastelowa, Platynowa, Purpurowa, Rubinowa, Rumiana, Słomkowa, Szarugi, Tęczowa, Turkusowa, Zielna, Ziemska, Złocista.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

mł. asp. Radosław OCHAL 

kom. 0695 021 826

dzielnicowy.niemce5@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 6 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: drogą graniczącą pomiędzy  miejscowościami  Bogucin – Wysokie, pod S-17 do miejscowości Józefów Pociecha, drogi gruntowe graniczące pomiędzy miejscowościami, Panieńszczyzna -  Sługocin, Panieńszczyzna – Sieprawice, Panieńszczyzna – Kol. Dąbrowica, wzdłuż K-17, drogą graniczącą pomiędzy miejscowościami Dębówka – Pociecha, wzdłuż ul. Podleśny drogą gruntową graniczną miejscowości Kol. Dębówka wzdłuż ściany lasu do ul. Skowrońskiej, gruntową skrajem lasu wzdłuż Al. Warszawskiej następnie przez   Al. Solidarności  do ul. Wydolnej wzdłuż niej do miejscowości Dąbrowica i gruntowymi do ul. Urodzajnej, po granicy miejscowości Szerokie prze rzekę Łazęga drogami gruntowymi graniczącymi pomiędzy miejscowościami Motycz Józefów i Kol. Tomaszowice i Motycz – Tomaszowice wzdłuż lasu  do torów kolejowych, wzdłuż torów do miejscowości Miłocin, drogami gruntowymi graniczącymi pomiędzy miejscowościami Miłocin – Sadurki przez tory kolejowe do rzeki Ciemięga wzdłuż rzeki i drogami graniczącymi pomiędzy miejscowościami Moszna –Sadurki i Ożarów – Czesławice, drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Ługów –Gutanów, skrajem lasu Ożarowskiego przez las Ługowski, i skrajem lasu, drogą graniczącą pomiędzy miejscowościami  Bogucin – Wysokie, pod S-17 do miejscowości Józefów Pociecha przez K-17 i drogą gruntową graniczną miejscowości Józefów Pociecha.

Rejon służbowy zawiera miejscowości: Dąbrowica, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia, Sługocin, Wysokie, Ożarów, Miłocin, Ługów Sieprawice, Sieprawki, Moszna, Barak, Dębówka

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

                                                   

mł. asp. Radosław CZARNECKI  zastępstwo pełni st. sierż. Ilona GRZELAK
kom. 0695 021 831

dzielnicowy.niemce6@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 81 756 17 97

Rejon nr 7 (pozamiejski) zawarty pomiędzy: od północy droga graniczna pomiędzy miejscowościami Wola Przybysławska – Amelin do drogi 1526L, droga graniczna pomiędzy miejscowościami Meszno – Starościn, wzdłuż ściany lasu, droga graniczna pomiędzy miejscowościami Janów – Zofian  i Borków – Zofian  wzdłuż ściany lasu do granicy między miejscowościami  Borków -Leśce, Borków – Karolin wzdłuż drogi Niemce – Bogucin, wzdłuż K-17, drogą gruntową graniczną miejscowości Józefów Pociecha, przez K-17 do miejscowości Józefów Pociecha, pod S-17,drogą graniczącą pomiędzy  miejscowościami  Bogucin – Wysokie, skrajem lasu, przez las Ługowski, skrajem lasu Ożarowskiego i drogą gruntową graniczącą pomiędzy miejscowościami Góry Kol.– Gutanów, droga graniczna pomiędzy miejscowościami Gutanów – Góry Kol. do stawów w Przybysławicach, wzdłuż drogi  Przybysławice Nałęczów, wzdłuż rzeki Kurówka do drogi K-17-Lubelska w Markuszowie, droga graniczną pomiędzy  miejscowościami Markuszów-Zagrody, przez S-17, droga graniczna między miejscowościami Wola Przybysławska – Bobowiska, wzdłuż skraju lasu, droga graniczna pomiędzy miejscowościami Zakopaniny – Bobowiska do jeziora Rejowiec jego brzegiem, droga graniczna pomiędzy miejscowościami Wólka Kątna – Orlicz . 

Miejscowość Garbów z ulicami : Akacjowa ,Chabrowa ,Dolna ,Głęboka , Gutanowska , Jarzębinowa ,Kasztanowa ,Kościelna , Kościelisko ,Krzakowskie Przedmieście ,Krańcowa ,Leśna , Lipowa ,Łabędzia ,łąkowa , Magnoliowa , Makowa , Malinowa , Młyńska , Parkowa , Perłowa , Piaskowa , Pogodna , Południowa , Północna ,Różana , Rumiankowa ,Słoneczna , Słowicza , Sosnowa , Spacerowa , Stawowa , Szkolna , św. Wojciecha , Tatarakowa , Warszawska , Widokowa Wspólna Wyżynna , Zacisze , Zawiszy Czarnego , Zielone Wzgórze.

Miejscowość Zagrody z ulicami: Jana Pawła II , Akacjowa , Jaśminowa .

Rejon służbowy zawiera miejscowości : Wola Przybysławska, Meszno, Borków, Janów, Bogucin, Przybysławice, Gutanów .

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO